Det ingår i ”hälsa” att inte bli sjuk, men om vi ändå blir sjuka, vad händer då? Att arbeta förebyggande genom att motionera, äta hälsosamt och ha en inställning och attityd som gör att du känner dig mera positiv är ett vinnande koncept – men om vi ändå blir sjuka då?

Trygghet

Vårt land har ett av västvärldens mest fantastiska och trygga strukturer för hälsa och att ta hand om människor när det händer olyckor. Det blir man varse om genom att vistas några år här och där i andra länder.

Vikten av det holistiska

Men trots detta överväldigande positiva finns det en likriktad mentalitet och ett regelverk inom vårdsektorn som bromsar genuin utveckling vad gäller den holistiska synen på en patients situation. Alltifrån att man inte medverkar till samma intag av vitaminer som kroppen är van vid till att man inte främjar fysisk hälsa genom råd med holistisk utgångspunkt. De flesta är hårt specialiserade, och mycket duktiga på ett enda område – om detta område blir friskt hos patienten ser man inte till om detta innebär att istället ett annat område blir lidande.

Dessa strukturer och ändå brist på tillräckliga horisontella kriterier gör att det är ännu viktigare att vi tar hand om oss själva och arbetar förebyggande med vår hälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *