Är hälsa en vana? Ja, det blir en vana om man skapar sig en rutin och gör hälsosamma saker regelbundet, det blir till slut något man trivs med och bara gör, nästan på autopilot!

Utifrån ett holistiskt synsätt är hälsa något som genomsyrar alla sinnen och funktioner hos människan. Motion kan exempelvis bli en vana som gör att man inte mår bra eller inte känner välbefinnande om man inte motionerar. Kroppen blir så inställd på att göra det varje dag att man närapå kommer ur balans om man inte kan motionera. För att skaffa sig vanan från början kan man behöva utöva disciplin mot sig själv, men när man väl kommer över tröskeln blir det en autopilotfunktion.

Utbildningsnivå och hälsa

Det finns tydliga indikationer på att utbildningsnivå och hälsa hänger ihop. Människor som har gått universitet och högre utbildningar har bättre hälsa än exempelvis den som endast gått grundskola. Livsvillkoren, vad man har råd med och levnadsvanor har betydelse då detta mönster återspeglas i hälsa.

Hälsa är ett tillstånd

Hur kan hälsa vara ett tillstånd? Hälsa är ett tillstånd som uppkommer ur det förhållningssätt som varje människa har till att ta hand om sig själva.

I ett holistiskt synsätt ser man till helheten, man ser hela människan i relation till helheten. Vid sjukdom försöker man exempelvis förstå alla delarna och att detta kanske inte uppkommer från en isolerad händelse. Det kan vara helt andra orsaker som skapat situationen. Att lära sig mer om helheten gör att man lättare kan förstå sjukdomar, dåliga vanor och andra saker som hindrar oss från att må bra. Inom folkhälsa pratar vi om livsstil medan man inom sjukvården pratar om levnadsvanor. Det senare är ett smalare begrepp medan livsstil är mer holistiskt. I ett holistiskt synsätt finns fysisk aktivitet, kost, sömn, näring och andra vanor som alkohol och tobak, där finns också stress och återhämtningsfunktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *